لینک های دسترسی

Breaking News

قاضي القضات افغانستان تاخير در تبديلي سفير امريکا را تقاضا کرد. - 2005-04-04


قاضي القضات افغانستان از جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده خواستار شده تا به سفير ايالات متحده در کابل اجازه بدهد تا زمان انتخابات پارلماني ماه سپتمبر در افغانستان باقي بماند. فضل هادي شنواتري، قاضي القضات افغانستان گفت به سفير کبير افغان الاصل ايالات متحده در کابل نسبت بهر وقت ديگر در افغانستان ضرورت ميباشد. در ماه مارچ مقامات ايالات متحده گفتند، جورج بش، رئيس جمهور در نظر دارد، زلمي خليل زاد را بحيث سفير جديد به عراق نامزد کند. تا بحال اين موضوع رسماً اعلام نگرديده است. زلمي خليل زاد از وقتي که بحيث سفير ايالات متحده به افغانستان تعيين گرديده از انتخابات رياست جمهوري و مساعي بازسازي دران کشور جنگ زده نظارت کرده است. او بين سالهاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ بحيث نماينده خاص رئيس جمهور در کابل و قبل ازان بحيث يک مامور ارشد در شوراي امنيت ملي ايفاي وظيفه مينمود.

XS
SM
MD
LG