لینک های دسترسی

چين موافقه نموده تا چهار کشتي جنگي را به پاکستان تحويل دهد. - 2005-04-04


چين موافقه نموده تا چهار کشتي جنگي را به پاکستان، متحد قديمي خود بفروش برساند. مامورين دفاعي چين و پاکستان اين معامله را پيشرفت قابل ملاحظه اي در همکاري دفاعي بي دو کشور خواندند. اين موضوع در آستانه سفر سه روزه وين جياباو، صدراعظم چين با پاکستان اعلام شد. مامورين پاکستاني ميگويند اين موافقه قابليت عملياتي بحريه پاکستان و دفاع بحري لان کشور را تقويه ميکند. اين کشتي هاي جنگي نوع با هليکوپتر هايي که براي جنگ عليه تحت البحري ديزاين شده، راکت هاي زمين بهوا، راکت هاي زمين بزمين و ساير سيستم هاي دفاع خودي مجهز ميباشد. چين يکي از فراهم کنندگان عمده تجهيزات دفاعي براي پاکستان است. حکومت بيجنگ همچنان به پاکستان کمک ميکند تانک توليد کند و در ساختمان يک کوره ذروي و يک بندر عميق در بحيره عرب دست دارد.

XS
SM
MD
LG