لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس  بين المللي کشور هاي کمک کننده  به افغانستان روز دو شنبه در کابل    افتتاح  گرديد.  - 2005-04-04


کنفرانس بين المللي کشور هاي کمک کننده به افغانستان روز دو شنبه در کابل توسط حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان افتتاح گرديد. درين کنفرانس شصت هيات از کشور هاي مختلف و سازمانهاي بين المللي اشتراک کرده اند . نثار حارس خبر نگار راديوي آشناي صداي امريکا از کابل گزارش ميدهد.

XS
SM
MD
LG