لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارالت  رئيس جمهورايران در ورد فعاليت هاي زروي کشور اش  - 2005-04-05


محمد خاتمي رئيس جمهور ايران ميگويد تهران هرگز فعاليت هاي زروي خودرا ترک نخواهد گفت ، اما در حال حاضر مذاکرات بر پروگرام زروي خود را با اتحاديه اروپائي واداره بين المللي انرجي زروي ادامه خواهد داد . رئيس جمهو ر ايران در مصاحبه با روزنامه فرانسوي » لو فيگارو« گفته است : ايران حاضر است هرگونه ر اه حل را در نظر گيرد ، اما هيچگاه فعاليت هاي زروي خودرا براي مدام ترک نخواهد داد . او اظهار کرده است اروپائييان بايد بدانند معاهده عدم انتشار اسلحه زروي و ساير توافقات بين المللي به ايران اجازه ميبدهد تکنولوژي زروي اش را به مقاصد صلح آميز نگهدارد . فرانسه ، جرمني وبريتانيا با حمايت ايالات متحده به ايران انگيزه هاي اقتصادي را در بدل التواي پروگرام غني سازي يورانيوم پيشنهاد کرده اند. عمليه غني سازي يورانيوم که مواد سوخت را براي کوره هاي زروي تهيه ميدارد همچنان براي تهيه مواد قابل استفاده در تهيه اسلحه بکاررفته مي تواند . ايالات متحده ايرانرا متهم به انکشاف اسلحه زروي ميسازد. ايران اين الزام را رد مي کند

XS
SM
MD
LG