لینک های دسترسی

Breaking News

اعلان تاريخ انتخابات  ملي بريتاني - 2005-04-05


توني بلير صدراعظم بريتانيا امروز تاريخ انتخابات ملي آنکشور را ) ۵ ( ماه مي اعلام کرد بلير اين خبر را امروز سه شنبه ، يعد از آنکه مطابق به رسم قبل از انتخابات ، اجازه ملکه اليزابت را براي انحلال پارلمان کسب کرد، اعلام نمود. با درنظرداشت اقتصاد قوي جاري بر يتانيا ، انتظار مي رفت صدراعظم آن کشور انتخابات را اعلام کند . چندين بررسي افکار عامه ، که نتايج آن امروز سه شنبه نشر شده ، نشان ميبدهد حزب کارگر بريتانيا بر احزاب مخالف ۲ تا ۵ ٪ سبقت دارد . احزاب عمده مخالف اميدوار اند با جلب نمودن توجه مردم به حمايتي که حکومت بلير از جنگ عراق داشته است و تا کنون وسيعاً در بريتاينا غير محبوب ميباشد ، سبقت موجوده حزب کارگر رادر نزد مردم زايل سازند . حزب کارگر بريتانيا با اکثريت ۱۶۱ کرسي مسلط در پارلمان موجود پابه صحنه انتحابات جديد خواهد گذاشت . بلير به تعقيب پيروزي هاي انتحخاباتي پيشين در سالهاي ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ در پي کسب مقام صدارت کشورش براي سومين بار خواهد شد .

XS
SM
MD
LG