لینک های دسترسی

Breaking News

حمله  يک تن فلسطيني بر يک اسرائيلي  دريک مسکونه يهودي ها  در جنوب باريکه غزه  - 2005-04-05


قواي نظامي اسرائيل ميگويد يک مرد مسلح فلسطيني بضرب گلوله يک تن اسرائيلي را در يک مسکونه يهودي ها در جنوب باريکه غزه زخمي ساخته است . قواي نظامي اسرائيل ميگويد اين اسرائيلي هنگامي مورد حمله قرار گرفت که در يک ناحيه سبز شده مسکونه» موراگ« يهودي نشين واقع در نزديکي شهر » رافاي « فلسطينيها بروز سه شنبه مصروف بکار بود . تا کنون کسي ادعاي مسئوليت نکرده است . خشونت در باريکه غزه و ساحل غربي ، از هنگاميکه اسرائيل و مقام اداره خود مختار فلسطيني ها در ماه فبرروري يک متارکه را اعلام داشتنند ، بشدت روبه کاهش نهاده است .

XS
SM
MD
LG