لینک های دسترسی

Breaking News

کادينال هاي رومن کاتوليک روز ۱۸ اپريل جلسات انتخاب پاپ جديد راآغاز خواهند کرد. - 2005-04-06


کاردينالهاي کليساي رومن کاتوليک که قراراست پاپ جديد را انتخاب کنند، تصميم گرفته اند تا مباحثات عقب دروازه هاي بسته شانرا روز دوشنبه ۱۸ اپريل آغاز کنند. يک سخنگوي واتيکان امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مراسم خاص دعا قبل از آغاز اين جلسات بر گزار خواهد شد و بعد کاردينال ها براي اشتراک در عمليه انتخاب يک جانشين براي پاپ جان پال فقيد باهم تبادل افکار خواهند کرد. در عين زمان صد ها هزار عزادار به ايستادن در قطار هاي طولاني و انتظار براي اداي آخرين احترام به پاپ فقيددوام داده اند. مامورين مي گويند آنها اين قطار را ساعت ده شب بوقت محل امروز چهارشنبه، قطع خواهند کرد تا براي تمام کساني که در انتظار بوده اند فرصت داده شود آخرين احترام شانرا به پاپ قبل از مسدود شدن کليساي سنت پيترز درشب پنجشنبه ومتعاقب آن مراسم تدفين پاپ ،بجا آورند. واتيکان تخمين ميزند که حدود يک مليون نفرتابحال از مقابل جسد پاپ در کليساي سنت يپترزگذشته و توقع برده ميشودکه حدود ۶۰۰ هزار نفر ديگر امروز اين کار را بکنند. بخاطر مراسم تدفين پاپ جان پال بروز جمعه که قراراست در آن رهبران تمام جهان بشمول رئيس جمهور بش و دو رئيس جمهور سابق يکي بل کلنتن و ديگري پدرش جارج اچ دبليو بش در مراسم رسمي بخاک سپردن پاپ اشتراک نمانيد.

XS
SM
MD
LG