لینک های دسترسی

Breaking News

هند وپاکستان راه حمل و انتقال بين دو کشمير را دوباره باز نمودند. - 2005-04-07


دو گروه کشميريهاي هند وپاکستان امروز پنجشنبه از فراز پل کمان واز خط کنترول نظامي که دو کشمير را در بيش از ۶۰ سال به دو حصه تقسيم کرده عبور نمودند. کمشيري هاي هند با وجود تهديد هاي جدايي طلبان داخل قلمرو کشمير شدند که توسط پاکستان اداره ميشود. اين اقدام درمقابل يک عبور قبلي توسط يک گروه از کشميريهاي پاکستاني بود که داخل قلمرو کشمير تحت کنترول هند شدند. عبور از پل کمان بخشي از باز شدن مجدد يک راه تاريخي بس در امتداد اين منطقه هماليا ميباشد که دو پايتخت ِ کشمير هند وپاکستان يعني سري نگر ومظفر آباد را بهم وصل ميکند. منموهن سنگ صدراعظم هندو در حاليکه يک بس را از سري نگر بسوي پاکستان روانه ميکرد گفت کاران صلح آغاز شده و هيچ چيزي آنرا متوقف نخواهد کرد. وي همچنان از پرويزمشرف رئيس جمهور پاکستان قدرداني کرد که برقراري ارتباط بس ها را ممکن ساخته ودر اين راستا کممک کرده است .

XS
SM
MD
LG