لینک های دسترسی

انتخاب جعفري بحيث صدراعظم عراق توسط شوراي ريا ست جمهوري عراق - 2005-04-07


شوراي رياست جمهوري عراق که تازه حلف وفا داري ياد کرده ابراهيم جعفري يک سياستمدار شيعه را بحيث صدراعظم نامزد کرده است . اعلام اين خبر بدنبال مراسم تاريخي تحليف جلال طالباني سياستمدار کردي بحيث اولين رئيس جمهورعراق است که در اولين انتخابات رياست جمهوري آزاد وعادلانه در ۵۰ سال در عراق انتخاب شده است . در بياناتش به اعضاي پارلمان که در اين مراسم در داخل منطقه سبز که شديدا از آن مخافظت ميشود داير شده بود ، طالباني از عربهاي سني که فکر ميشود ستون فقرات تندرويي ها راتشکيل ميدهند خواست تا در اين عمليه دموکراتيک اشتراک کنند. همچنان عادل عبدل مهدي که شيعه مذهب است و غازي الياورد يک سني عرب بحيث معاونين رئيس جمهور مراسم تحليف را بجا لاوردند. صدراعظم جديد حالا دو هفته وقت دارد تا کابينه اش را تشکيل دهد. حکومت جديد مسئول تسويد قانون اساسي جديد عراق خواهد بود.

XS
SM
MD
LG