لینک های دسترسی

مواصلت صْدراعظم چين به بنگلاديش - 2005-04-07


ون جياباو صدراعظم چين به داکه پايتخت بنلاديش مواصلت کرد و قرار است با رهبران آن کشور روي سرمايه گذراي هاي اقتصادي مذاکراتي را انجام دهد. قرار است ون جيا باو که هنگام مواصلت امروز پنجشنبه با ۱۹شليک توپ استقبال گرديد،با خالده ضيا صدراعظم بنلاديش ملاقات وتبادل افکار نمايد. مامورين ميگويند قرار است دو رهبر مسايل دوجانبه بشمول سرمايه گذرايهاي اقتصادي را مورد بحث قرار دهند. اين سفرادامه بازديد يک هفته يي صدراعظم چين به کشور هاي جنوب آسيا ميباشد.ديروز وي با پرويز مشرفرئيس جمهور پاکستان ملاقات داشت وقراراست بعد تر با رهبران سري لانکا وهند نيز ملاقات هايي داشته باشد. سال جاري سي مين سالگرد بر قرار روابط ديپلوماتيک بين چين و بنگلاديش است .

XS
SM
MD
LG