لینک های دسترسی

امريکائيان و  مراسم  تدفين  پاپ  رهبر کاتوليکهاي جهان - 2005-04-08


اکثر امريکائي ها سحرگاهان تاريک امروز جمعه بيدار شدند و به کليسا ها رفتند تا مراسم تدفين پاپ جان پال دوم را که مستقيماً از روم نشر ميگردد به بينند. کليساس هاي کاتوليک مراسم خاص دعا خواني را صبح امروز داير نمودن تا سوگواران بتوانند آخرين احترام شان را به پاپ که در جريان زعامت کليساي کاتوليک پنج بار از ايالات متحده ديدن نمود بجا آورند. سوگواران از تلويزيون هاي بزرگي که در کليسا ها نصب گرديده اين مراسم ديدند. تعداد زياد امريکائي ها در اطراف تلويزيونها در منازل شان جمع شدند . تمام دستگاه هاي عمده تلويزيونهاي امريکا اين مراسم را مستقيماً پخش نمودند. در اکثر قسمتهاي شرق امريکا مراسم تدفين حوالي طلوع آفتاب پايان يافت.

XS
SM
MD
LG