لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد تيبيتهاي  مقيم هند به  مظاهره  با وصف  ممانعت  چنين مظاهرات - 2005-04-08


فعالين تبيتي که در هند زندگي ميکنند ميگويند از ممانعت پوليس براي براه انداختن مظاهرات عليه حکمروائي چين بر سر زمين شان در جريان بازديد مجوزه وين ژيباو صدراعظم چين از هند ، سر پيچي خواهند کرد. منشي عمومي سازمان دوستان تيبيت ميگويد اين مظاهرات در شهر بنگلور مرکز تکنالوژي هند و دهلي جديد که قرار است وين ژيباو از آن بازديد نمايد براه خواهد افتاد. هند به هزاران پناهنده تبيتي و همچنان دلاي لاما رهبر روحاني آنها بعد از قيام نا فرجام سال ۱۹۵۹ عليه حکمروائي چين بر تيبيت ، پناه داده است. دلاي لاما بعداً حکومت جلاي وطن تبيت را در شهر درمساله در شمال هند تاسيس کرد. بيژنگ به دلاي لاما از زمانيکه او تبيبت فرار نمود اجازه نداده به تبيت بر گردد با وصف آنکه مکرراً تعهد نموده که استقلال تيبيت را مطالبه نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG