لینک های دسترسی

Breaking News

فسخ  امتيازات آقايف  در پارلمان آنکشور - 2005-04-08


پارلمان قرغزستان براي فسخ امثر امتيازات خاص عسکر آقايف رئيس جمهور مخلوع راي داد. اعضاي پارلمان که امروز جلسه کردند تقريباً به اتفاق آراء لايحه را به تصويب رسانيدند که حق سهم گيري و اشتراک اين رهبر مخلوع را به جلسات پارلمان و حکومت سلب ميکند. ولي اعضاي پارلمان مذاکره در باره اتسعفاي آقايف را را تعويق انداختند. گر چه اين رهبر مخلوع استعفايش را بروز دو شنبه گذشته پيش نمود ولي تا زمانيکه پارلمان آنرا قبول نکند اعتبار ندارد. راي گيري روي استعفاي آقايف مقامات جديد اين کشور مشروعيت خواهد بخشيد و راه را براي انتخابات جديد رياست جمهوري هنموار خواهدکرد.آقايف در بيست و چهارم مارچ بعد از آن از قرغوستان فرار نمودکه مظاهره کنندگان بر دفتر او هجوم بردند و مخالفين او قدرت را بدست گرفتند.

XS
SM
MD
LG