لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال کاهش قواي امريکا در عراق . - 2005-04-11


گزارشهاي مطبوعاتي ميرساند که وزارت دفاع امريکا شايد ده ها هزار قواي امريکا در عراق را تا اوايل سال آينده از آن کشور خارج نمايد. تلويزيون سي ان ان و روزنامه نيويارک تايمز گزارش دادند که قوماندانان امريکايي کاهش قواي امريکا را بخاطري تحت غور قرارداده اند که پيشرفت عليه شورشيان و تربيه قواي امنيتي عراقي صورت گرفته است . گزارش مي گويد تعداد قواي امريکا در عراق تا ۱۰۵ هزار کاهش خواهد يافت که يک کاهش حدود ۳۷ هزار قوا را نشان ميدهد. گزارشها ميرساند که حجم و وقت چنين خروج بر وضع امنيتي عراق ، تمايل حکومت جديد عراقي ز قابليت قواي تازه تربيه يافته اميني عراق ،مربوط خواهد بود. پنتگان ميگويد بيش از ۱۵۰ هزار عراقي براي ايفاي وظايف در قواي امنيتي ونظامي عراق تربيه تعليم داده شده اند. اما دفترمحاسبات حکومت امريکا ميگويد اين رقم، بيشتر از واقعيت است وميگويد بسياري عراقي هاي شامل در قواي پليس، براي اجراي وظيفه حاضر نمي شوند.

XS
SM
MD
LG