لینک های دسترسی

آمادگي اتحاديه اروپائي براي گشودن مذاکره با ايالات متحده بر  طياره هاي بوينگ و ايربوس - 2005-04-11


آمادگي اتحاديه اروپائي براي گشودن مذاکره با ايالات متحده بر طياره هاي بوينگ و ايربوس

اتحاديه اروپائي ميگويد مي خواهد با ايالات متحده بر پرداخت تقاوي به طياره هاي ديپوپيکر ايربوس و بوينگ در بعد از انقضاي ضرب الاجل ۱۱ اپريل به مذاکره پردازد . مامورين اتحاديه اروپائي امروز يکشنبه گفتند مايل اند مذاکرات با واشنگتن را به هدف اجتناب از رويت دعوا به سازمان تجارت جهاني ادامه بدهند . در هفته قبل هردو طرف گفتند سعي خواهند کرد تا فردا دوشنبه ۱۱ اپريل ، بيک راه حل نايل گردند . ايالات متحده بن بست جاري را ناشي از عدم تمايل اروپا به انصراف از پرداخت تقاوي ها به ايربوس يا بزرگترين اعمار کننده طياره هاي تجارتي جهان ميداند . ماموري ناتحاديه اروپائي ميگويند واشنگتن از شرکت بوينگ ، که بزرگرتين شرکت طياره سازي امريکا حين اخذ عقد قرارداد هاي نظامي و تحقيقات کيهاني است ، بطور غير منصفانه حمايتدارد .

XS
SM
MD
LG