لینک های دسترسی

تقاضاي  صدراعظم چين از  هند  مبني بر  خاتمه دادن به خصومت تاريخي شان  - 2005-04-11


وين جياوباو صدراعظم چين امروز يکشنبه از ساحه تکنولوژي پيشرفته هند در بنگلور بازديد کرد و از هردو جا نب چين وهند تقاضا کرد دشمني تا يخي شانرا بيک سو نهند و در عوض با همديگر همکاري کنند . وين که از» کمپني خدماتي مشورتي تاتا« که بزرگترين صادر کننده مغز و ماشين و آلات داخلي کمپيوتر هاست ديدن ميکرد گفت هند در تهيه ماشين و آلات داخلي و چين در تهيه بدنه کمپيوتر برتري دارد و هرگاه هردو کشور دست بدست هم دهند ، خواهند توانست به گفته اش » قرن آسيائي تکنولوژي اطلاعاتي « را براه اندازند . وين همچنان از موسسه تحقيقاتي کيهاني هند و دفاتر هندي » هووي تکولوژي « يا بزرگترين سازنده تجهيزات مخابراتي چين در هند بازديد کرد . حين بازديد از موسسه ساينس و تکنولوژي « هند يک جوان تبتي برروي يک برج برآمد و شعار هاي ضد چيني داد و اوراقي را به پائين ريخت . بروز شنبه جوانان تبتي در مقابل سفارت چين دردهلي جديد عليه زمامداري چين در تبت احتجاج کردند . بروز دوشنبه وين جهت ملاقات و مذاکره با هم پايه هندي اش» من موهسينگ « بر قضايا و موضوعات مورد علاقه دو کشوربه دهلي جديد مسافرت خواهد کرد ..

XS
SM
MD
LG