لینک های دسترسی

Breaking News

تکان هاي شديد زلزله اندونيزيا وجاپان را به لرزه در آورد. - 2005-04-11


يک تکان قواي ديگر زلزله جزاير نزديک سوماتراي اندونيزيا را بلرزه درآورد. مرکز اين زلزله شش اعشاريه يک به معيار زلزله سنج ريکتر در حدود ۲۷۰ کيلومتري جنوب غرب ميدان در غرب سوماترا بود. زلزله قبل از طلوع آفتاب روز دوشنبه بوقوع پيوست . اين تکان متعاقب تکانهاي شش اعشاريه هشت در خارج سواحل سوماترا بروز يکشنبه بود که تا سنگاپور احساس گرديد.

XS
SM
MD
LG