لینک های دسترسی

Breaking News

عدم موافقه وزراي  خارجه آسيا درمورد زعامت برما - 2005-04-11


وزراي خارجه انجمن کشور هاي جنوب شرق آسيا که بنام آسين نيز ياد ميشود،روي اين موضوع نتوانستند بموافقه برسند که آيا حکومت نظامي برماسال آينده رياست آسين را عهده دار شود يانه ؟ وزراي انجمن کشور هاي جنوبشرق آسيا تصميم گرفتند که تا جلسه ديگروزراي آسين در ماه جولاي اين تصميم را به تاخير بيداندازند. ) سام سه وات لينگ ساوات ( وزير خارجه لاوس که از اين جلسه عقب نشيني رياست ميکرد امروزدوشنبه گفت که جلسه غير رسمي سالانه محل مناسبي جهت تصميم گيري روي اين موضوع نيست وبايد در جلسه وزراي آن انجمن که قرار است در شهر وينيتيان لاوس داير گردد،مورد بحث قرارگيرد. موضوع برما در صدر اجنداي جلسه اسين قرار دارد که در نظر است در جزاير سيبو داير گردد. آسين در هر دو سال يک رئيس جديد انتخاب ميکند و سال ۲۰۰۶ نوبت برما براي رياست آن انجمن است . واشنتگن واتحاديه اروپايي تهديد کرده اند که اگر آسين تحت رياست برما در آيد، به آن انجمن مقاطعه خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG