لینک های دسترسی

Breaking News

امضاي موافقات جهت ختم منازعه سرحدي بين هند وچين. - 2005-04-11


چين وهند موافقه کردند که براي ايجاد صلح و رفا، يک نوع شراکت ستراتيژيک را ايجاد کنند و اين موافقه را با يک سلسله موافقات بشمول يک موافقه روي رفع ده ها سال منازعه سرحدي، امضا ومهر ولاک نمايند. اين موافقات امروز دوشنبه در دهلي جديد در جريان مذاکرات بين من موهن سنگ و ون جياباو صدراعظمان هند وچين بامضا رسيد. در مورد اين موافقات تفصيلات اندکي ارائه شده ، اما مطبوعات محلي دو کشور گزارش دادند که مقامات همچنان روي يک پلان ۱۱ فقره يي موافقه کرده اندکه آنها مورد بحث قرار خواهند داد. رهبران چين وهند همچنان روي بهبود مناسبات تجارتي و فرهنگي وهمچنان همکاريهاي اقتصادي و گسترش ارتباطات هوايي يک تعداد موافقات را امضا کرده اند.

XS
SM
MD
LG