لینک های دسترسی

مذاکرات  مامورين عالي رتبه پاکشتان ، افغانستان و ترکمنستان روي احداث پايپ لين - 2005-04-12


مامورين پاکستان ، افغانستان و ترکمنستان جلسه دوروزه را براي انجام مذاکره روي احداث مجوزه پايپ لين گاز که اين سه کشور را بهم مرتبط ميسازد امروز آغاز نمودند در جريان جلسه در اسلام اباد امروز سه شنبه وزراي هر سه کشور و نمايندگان بانک انکشاف اسيا روي موضوعات مربوط به اين پروژه سه مليارد دالري صحبت ميکنند امان الله جادون وزير امور نفت و گار پاکستان به صداي امريکا گفت که دو موضوع بسيار عمده که اشتراک کنندگان روي ان بحث ميکننند ، بهبود امنيت در افغانستان براي اين پروژه نقريبا يک هزار و پنجصد کيلومتر پايپ لين و ظرفيت گاز موجوده در ترکمنستان است مساعي براي اعمار اين پايپ لين از ترکمنستان سرشار از نفت تا به جنوب اسيا از اوايل سالهاي ۱۹۹۰ آغاز گرديده است اا بخاطر عدم ثبات در افعانستان در جريان حکمروائي طالبان باعث رکود در کار ان گرديده بود

XS
SM
MD
LG