لینک های دسترسی

تهديدات امنيتي باعث مسودد شدن قنسلگري پاکستان در شهر کراچي پاکستان شده است . - 2005-04-12


نگراني هاي امنيتي باعث شد تا قنسلگري ايالات متحده در شهر بندري کراچي پاکستان مسدود شود. گريک کرروچ نطاق سفارت ايالات متحده در ميگويد کارمندان سفارت روز سه شنبه بعد از آنکه يک مامور پليس پاکستاني يک تلفن دريافت کرده که يک حمله را تهديد ميکرد، بمنازل شان فرستاده شدند. وي امريکائيان را هشدار داد تا از بودوباش در آن محل خود داري نمايند. جاده هاي اطراف عمارت قنسلگري امريکا مسدود گرديده و تعداد بيشترپليس بحالت آماده باش از محل محافظت ميکنند.مامورين امريکايي ميگويند بمجرديکه امنيت اجازه دهد شايد روز چهارشنبه قنسلگري دوباره باز خواهد شد. انفجار يک بم تعبيه شده در يک موتر درماه جون سال گذشته در خارج قنسلگري امريکا ۱۲ پاکستاني را به قتل رسانيده و قريب ۵۰ تن ديگر را زخمي ساخت . سال گذشته يک بم تعبيه شده در يک موتر در نزديک آن قنسلگري بطور مصؤون مخنثي گرديد.

XS
SM
MD
LG