لینک های دسترسی

Breaking News

در خواست وزيرخارجه اسرائيل از مصربراي حمايت از ميانه روان فلسطيني ها - 2005-04-12


وزارت خارجه اسرائيل از حسني مبارک رئيس جمهور مصر خواسته تا از ميانه روان فلسطيني حمايت کرده و با اسرائيل در زمينه بهبود روابط با جهان عرب کمک نمايد. سلڤان شلوم وزير خارجه اسرائيل بعد از ملاقات با مبارک در قاهره گفت وي از رهبر مصر تقاضا کرده تا از نفوذش استفاده نمايد و ميانه راون فلسطيني را اطمينان بخشد که بعوض مخالفت جناحهاي افراطي در مورد عمليه صلح ، اجندايي برايشان فراهم نمايند. جلسه قاهره بعد از آنکه بهبودي يي در روابط بين دو کشور در اين اواخير پديد آمده ، صورت گرفته است همچنان امروز سه شنبه مخالفين پلان خروج اسرائيل از باريکه غزه ۱۶۷مکتب در منطقه تل ابيب را بطور سرتاسري مسدود کرده بودند. بسياري از اين مکاتب بزودي باز شدند اما مامورين اسرائيلي شموليت مکاتب را در اين اعتراضات محکوم کردند. طرفداران خروج اسرائيل تعهد کرده اند که پلان تخليه مسکونه هاي يهودي نشين در باريکه غزه و چهار ديگر در کرانه غربي را خنثي خواهند ساخت .

XS
SM
MD
LG