لینک های دسترسی

Breaking News

گروگان گرفتن چهار کودک در جرمني توسط يک مرد مسلح با چاقو. - 2005-04-12


مقامات جرمني ميگويند يک مرد مسلح با يک چاقو چهار کودک مکتب را در شمالغرب جرمني گرگان گرفته است . مامورين ميگويند اين مرد که از جانب شاهدين حدود چهل ساله تعريف شده بيک بس مملو از کودکان مکتب روز سه شنبه از مکتب باز مي گشت بالا شده است . او حدود ده تن از اين کودکان را امر داده که از بس پائين شوند وبعد چهار تن آنها را در يک منزل در شهر اينيپتال درنزديک کولن برده است جاييک ه وي آنها را بحيث گروگان تا کنون نگهداشته است . گزارشهاي مقدماتي تعداد گروگانان را هفت نفر خوانده است . پليس اين منزل را محاصره کرده است. مطبوعات جرمني گزارش ميدهند که اين مرد تا کنون تقاضايي ننموده است . دلايل اين اقدام نيز تاکنون نا معلوم است .

XS
SM
MD
LG