لینک های دسترسی

وزير دفاع امريکا با رهبران حکومت موقت عراق ملاقات واز قواي امريکايي در عراق بازديد بعمل آورد. - 2005-04-12


دانلد رمسفلد وزير دفاع امريکا ميگويد بسيار با اهميت است که حکومت جديد عراق افراد مجرب را براي پيشبرد کار هاي وزارت خانه هاي عراق بگارد و از آنچه وي آنرا اختلال غير ضروري خواند ،جلوگيري نمايد. رمسفلد اين بيانات را امرو زسه شنبه در راه سفر بعرواق بيان داشت جايي که وي از قواي امريکا در آنجا بازديد غير مترقبه بعمل آورد ز با رهبران حکومت موقت جديد عراق ملاقات کرد. وي گفت هرچيزي که پيشرفت عراق را به تعويق بيافگند بدبختي خواهد بود. درعين زمان در موصل يک بم تعبيه شده درموتر که هدف لان يک کاروان در حال عبور امريکايي بود چهار ملکي را تلف وچهار تن ديگر را زخمي نموده است . مدت کوتاهي بعد تر يک بم ديگردر نزديک يک کاوران ديگر موتر ها اصابت کرد در مورد تلفات تاهنوز گزارشي در ست نيست . حکومت موقت عراق ميگويد يک عضو ارشد حزب بعث صدام حسين ، بنام فضل ابراهيم محمود ال مشهداني را دست گير کرده که ادعا ميشود حملات تندروان را سازمان و تمويل ميکرد.

XS
SM
MD
LG