لینک های دسترسی

دالند رمسفلد با حامد کزري ملاقات نمود واز قواي امريکا در افغانستان بادزيد کرد. - 2005-04-13


دالند رمسفلد وزيردفاع امريکا امروز چهارشنبه در کابل با حامد کزري رئيس جمهور افغانستان ملاقات کرده مسايل امنيتي وآينده قواي امريکا در آن کشور را در جنگ بابقاياي القاعده و طالبان مورد بحث قرارداد. حامد کرزي به خبرنگاران گفت وي ميخواهد تا کشورش افغانستان روابط دراز مدت امنيتي با ايالات متحده داشته باشد. اما نگفت که آيا اين موضوع شامل تشکيل يک پايگاه دايمي ناظي در افغانستان خواهد بود؟ در جريان اين سفر غيرمترقبه به افغانستان رمفلد از قواي ايالات متحده در جنوب افغانستان ، در نزديک سرحد با پاکستان ،بازديد بعمل آورد وي قواي امريکا را در موردمساعي شان در جنگ با طالبان وجنگجويان القاعده مورد ستايش قرارداد که هنوز در لان منطقه پناه جسته اند. وزير دفاع امريکا حالا به اسلام آباد مواصلت کرده که يک متحد کليدي امرکا در جنگ عليه دهشت افگني است . قرار اسن رمسفلد با پرويز مشرف رئيس جمهور پاکشتان ملاقات نمايد.

XS
SM
MD
LG