لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز رفت و آمد خدمات  قطار آهن جديد بين دهلي جديد وکشمير هند. - 2005-04-13


منموهن سنگ صدراعظم هند خدمات تازه ترين را در بخش کشمير هند افتتاح کرد که بتدريج بشخهاي شمالي آن منطقه هماليا را بتمام هند وصل خواهد کرد. من موهمن سنگ هنگام افتتاح و آغاز اولين خدمات خط ۵۳ کيلومتري بين جمو و شهر هودم پور بروز چهارشنبه گفت هدف اين پروژه پيشرفت تجارت و توريزم در منطقه ميباشد. اين بخش جديد از بسياري مناطقي عبور ميکند که بحيث بستر گرم جنگهاي تندروان اسلامي در آن ايالت تحت کنترول هند تلقي ميشود. اين خط توسط صد ها پليس و افراد قريجات محل محافظت خواهد شد که توسط مقامات تربيه شده اند. خدمات ترين بمنطقه کوهستاني يکي از تقاضا هاي دراز مدت کشميري ها بوده که حکومت هند را به ناديده گرفتن انکشاف آن منطقه ملزم ميسازند.

XS
SM
MD
LG