لینک های دسترسی

Breaking News

وزير دفاع امريکا اطمينان هايي در مورد استفاده از پايگاه نظامي در قرغزستان بدست آورد. - 2005-04-14


دانلد رمسفلد وزير دفاع ايالاتمتحده از زعامت جديد قزغزستان تضمياتي در باره استفاده از يک پايگاه نظامي در آن کشور آسياي مرکزي دريافت داشت . رمسفلد امروز پنجشنبه با کُرمان بيگ باقي يڤ ر ئيس جمهور قزغزستان در بشکک در جريان يم توقف مختصر ملاقات کرد و موضوع استفاده از پايگاه هوايي گانسي واقع در خارج پايتخت را مورد بحث قرارداد. باقي يڤ به خبر نگاران گفت قواي نظامي امريکا ميتواند براي فراهم نمودن حمايت درعمليات ايالات متحده در افغانستان استفاده اش رااز پايگاه هوايي آن کشور دوام دهد. وزير دفاع امريکا از پاکستان عازم قزغزستان شد . در پاکستان وي روز چهارشنبه با رئيس جمهور پرويز مشرف که يک متحد کليدي امريکا در جنگ عليه دهشت افگنيست ملاقات نمود.قبلاً بروز چهارشنبه وزير دفاع رمسفلد با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در کابل ملاقات تبادل افکار نمدو و امنيت و آيندۀ قواي ايالات متحده در آن کشور را مورد بحث قرار داد. قرار است رمسفلد امروز دوباره به واشگتن بر گردد.

XS
SM
MD
LG