لینک های دسترسی

Breaking News

درهم شکستن يک حلقه قاچاق انساني توسط عمال روسي - 2005-04-14


اداره خدمات امنيتي روسيه يک حلقه بزرگ قاچاق انساني را در هم شکسته که شايد براي دهشت افگنان نيز وسايل حمل نقل فراهم ميکرد. سرگي اگنات چينکو نطاق اداره اميني فدرال روسيه امروز پنجشنبه گفت اين حلقه مهاجرين غيرقانوني را در جهت دخول به فرانسه، هسپانيه و ايالات متحده کمک مي کرد. ا گنات چينکو گفت اين شبکه در اثر همکاري نزديک ادارات امنيتي اين کشور ها و بکمک وزارت داخله روسيه از پا بر انداخته شد. وي گفت اين شبکه از سال ۲۰۰۱ بدين طرف، در قاچاق بيش از هزار نفر ازکمک کرده که تعداد بيشتر آنها از کشور هاي جنوب شرق آسيا و اتحاد شوروي سابق بوده اند. سخنگوي اداره امنيت فدرال روسيه علاوه کرد بعضي اين افراد به داشتن ارتباطات با سازمان هاي دهشت افگن مظنون اند. نطاق گفت اين عمليات توسط دو تبعه روسي به پيش برده ميشد که توسط مامورين روسي وکارمندان ميدان هوايي کمک ميشد که بايداز قاچاق اين افراد جلوگيري مي نمودند.

XS
SM
MD
LG