لینک های دسترسی

Breaking News

باز گشت  دختر آقايوف به قرغزستان - 2005-04-14


دختر عسکر آقايوف رئيس جمهور مخلوع قرغزستان بطور غير متوقعه در پارلمان آن کشور حاضر شد تا کرسي را اشغال نمايدکه در انتخابات مورد منازعه اوايل سال بدست آورده بود. برمت آقايوف بعد از هفته هاي تبعيد رضايي بدنبال کودتاي اواخر مارچ به بشکک باز گشت . وي امروز پنجشنبه در خارج عمارت پارلمان به خبر نگاران گفت که نه مشکلاتي از جانب مردم قزغزستان توقع دارد ونه از محاکمه شدن مي ترسد. دخت آقايف پيشبيني ميکند که برادرش ايدار که او هم يک کرسي پارلمان را بدست آورده بزدوي به قرغز ستان باز خواهد گشت . هفته گذشته پارلمان راي گيري نمود تا مصئونيت خانواده آقايوف از محاکمه شدن سلب گردد. عسکر آقايوف پدر برمت که هفته گذشته بعد از قريب ۱۵ سال زمامداري استعفي نمود،بعد ازآنکه اعتراض کنندگان دفتر او را در بشکک غارت کردند و مخالفين بروز ۲۴ مارچ قدرت را در دست گرفتند، از قرغزستان فرار کرد.

XS
SM
MD
LG