لینک های دسترسی

Breaking News

باز داشت دو دهشت افگن درجرمني - 2005-04-14


پليس جرمني دو تندرو مظنون اسلامي را در جريان عمليات مشترک پاکسازي توسط دوکشورعليه يک شبکه ملزم به حمايت از دهشت افگنان ،دستگير کرد. مامورين در ايالت جنوبي باڤرياي جرمني امرو ز پنجشنبه گفتند که آنها بر بيش از ده عمارت در سرتاسر آن ايالت وهمچنان شهر هاي شمالي برلين و هامبورگ و کشور همسايه بلجيم حمله نمودند. مامورين گفتند دو مظنون به ظن انتقال پول وعدم پرداخت ماليه تحت توقيف ميباشند. پليس گفت ،فعاليتهاي ادعا شده جنايي، احمتالا سازمان هاي دهشت افگن را در خارج جرمني کمک کرده است . گونتربکستين وزير داخله باڤريا گفت مقامات به افزايش فشار بالاي افراطيون اسلامي دوام خواهد دادو از تمام ذرايع قانوني براي اخراج تندروان خارجي استفاده خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG