لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن يک تندرو فلسطيني توسط قواي اسرئيل - 2005-04-14


قواي اسرائيلي يم تند رو فلسطيني را در يک کمپ پناهندگي بضرب گلوله به قتل رسانيده و يک آتش بس لزراني را درهم شکست که بين دو جانب بر قراربود. فلسطيني ها ميگويند که مردي که در نزديک شهر نابلوس کشته شد، عضو گروه تندرولواي شهداي الااقصي بود. چندين گروه تند رو فلسطيني اکنون بحث ميکنندکه بعد از چندين زد وخورد مهلک در جريان هفته گذشته آيا آتش بس را رعايت کنند يانه؟ محمود عباس رهبر فلطسيني ها اداره امنيتي فلسطين را امر داده تا تحت زعامت حکومت متحد شود. اسرائيل و واشگتن از مدت ها اصلاحات امنيتي را درخواست مي کردند. بيش از ده جناح امنيتي بطور مستقل فعاليت ميکنند. همچنان امروز ، کميسيون حقوق بشر ملل متحد در ژنيڤ از اسرائيل تقاضا کرد تا اعمار مسکونه ها را در اراضي اشغالي متوقف سازد. ايالات متحده اين فيصله نامه را ويتو کرده آنرا غرض آميز خواند. معهذا رئيس جمهور بش اخيرا توقف اعمار مسکونه ها را تقاضا کرده بود.

XS
SM
MD
LG