لینک های دسترسی

Breaking News

رهايي زندانيان پاکستاني قبل از مسافرت مشرف توسط هند - 2005-04-14


هند ۲۴ زنداني پاکستاني را که در اثر تخلفات سرحدي درقيد داشت آزاد نموده است . اين افراد کهبخاطر نفود بدخل قلمرو هند دوره هاي بين شش ماه تا ۱۵ سال را در زندان هاي هند سپري کرده اند امروز پنجشنبه در منطقه واگه نقطه سرحدي دو کشور به مقاتات پاکستاني تسليم داده شدند. اين تسليمي قبل از مسافرت مجوزه پرويز مشرف رئيس جمهورپاکستان صورت ميگيردکه قرار جهت تماشاي مسابقات نهايي کريکت بين تيم هاي دو کشورد به دهلي جديد بيايد. اين سفر بخشي از مساعي بهبود روابط بين دو همسايه ذروي وبرقراري صلح دومدواردر منطقه ميباشد. هند وپاکستان همواره ماهيگيران قريجات همديگر را بخاطر داخل شدن غير قانوني به آبهاي همديگر باز داتشت کرده اند. در جريان مذاکرات صلح که سال گذشته صورت گرفت دو کشور موافقه کردند تا رهايي چنين زندانيان را تبادله نمايند.

XS
SM
MD
LG