لینک های دسترسی

ملاقات رئيس  جمهور بش با رئيس جمهور روندا - 2005-04-15


قرار است امروز جمعه (پال که گه مي) رئيس جمهور روندا با رئيس جمهور بش در قصر سفيد ملاقات نمايد. انتظار ميرود که رئيس جمهور بش موضوعات تلاش جهت بهبودي اوضاع و احياي ثبات در منطقهُ (Great Lakes) افريقا، و سهمگيري روندا را در مورد پلان پيشنهادي قواي حفظ صلح در جنوب سودان مورد بحث قرار دهد . منطقه ُ( Great Lakes) که شامل کشور هاي روندا، بورندي، جمهوري مردم گانگو، و يوگندا ميباشد، در ده سال گذشته از اثر چندين جنگ و اختلافات مذهبي تخريب گرديده است. سال گذشته روندا يک تعداد عساکر خود را به قواي اتحاديهُ افريقا فرستاد تا در قسمت خاتمه دادن به تشنجات در ناحيهُ دارفور در غرب سودان کمک نمايد. رئيس جمهور بش و رئيس جمهور) که گه مي) قرار است روي مسايلي در رابطه به دموکراسي و مصالحه نژادي در روندا، و آغاز روابط تجارتي بين طرفين صحبت نمايند.

XS
SM
MD
LG