لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات  جنرال بارنو در باره  زايل  شدن نيروي طالبان واما آمادگي تعداد معدود آنها  براي براه انداختن يک جنگ  چشمگير تا چند ماه ديگر. - 2005-04-16


قوماندان ارشد قواي نظامي ايالات متحده درافغانستان ميگويد شورشيبان طالب ممکن است از ۶ تا ۹ ماه ديگر ، برغم آنچه که او قدرت و ظرفيت محدود جنگي آنها ميخواند ، يک حمله چثشمگير بزرگي را براه اندازند . بريدجنرال ديود بارنو ثو قوماندان قواي ا ئتلاف برهبري ايالات متحده ، امروز شنبه به خبرنگاران گفت جمگجويان طالب براي تغييردادن جريان خوادث در افغانسان بسيار بيچاره و ماليوس شده اند . جنرال بارونو گفت انتظاردارد يکتعداد از افراد وابسته به قلب و مرکز طالبان باقي مانده ، هرچند نيروي نظامي آنها زايل شده مي رود ، به جنگ ادامه بدهند . قراراست در افغانستان انتخابات پارلماني بتاريخ ۱۸ سپتامبر بعمل آيد . اين انتخابات در کمتر از. يک سال بعد از انتخابات ريست جمهوري ي افغانستنان بعمل ميآيد .

XS
SM
MD
LG