لینک های دسترسی

Breaking News

علايم فزاينده  دال بر اينکه گروه مسلط الفتح  رئيس  جمهور  مقام خود مختار فلسطينيها» محمود عباس «  شايد بتاخير انداختن  انتخابات پارلماني مجوزه  را در نظردارد - 2005-04-16


علايم ونشانه هاي رو به افزايش نشان ميدهد که گروه مسلط الفتح محمود عباس رئيس جمهورمقام خودمختاري فلسطيني ها ، شايد در نظردارد انتخابات پارلماني مجوزه ماه جولائي را بتاخير اندا.زد. اين موضوع يک ماه بعد از آن عرض وجود کرده که گروه تندرو فلسطيني » حماس« اعلام کرد مقاطعه تقريبا ده ساله اش را خاتمه داده و در انتخابات ماه جولائي شرکت خواهد کرد . اعضاي قانون گذار فلسطينيها ميگويند اين انتخابات شايد ، بخاطر آنکه يک قانون نامه تعدييل يافته انتخاباتي سر وفت تصويب نشود ، ممکمن است بتاخير بيافتد . اماساير مامورين ميگويند رهبران پارلماني مي خواهندا ين انتخابات را ، بخاطر ترس از حماس که طرفداري قابل ملاحظه مردم را بدست آورده است و شايد قدرت الفتح را در پارلمانضعيفسازد ، بتاخير اندازند . حماس بعد از کسب پيروزي قاطع در انتخابات بلدي ماه جنوري در باريکه غزه ، که موضع مستحکم آن در آنجا قراردارد، منحيث يک بازي کن کليدي تبارز کرده است . .

XS
SM
MD
LG