لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاج  جاپان بمقابل  چين بخاطر  عدم مواظبت آنکشور از نمايندگي هاي سياسي و تاسيسات  تجارتي  در تظاهرات جاري چينائي ها  - 2005-04-16


توکيو بشدت به جاپان بخاطر عدم حمايت از نمايندگي هاي سيلسي و تسهيلات تجارتي جاپان در چين در برابر احتجاج کنندگان چيني ضد جاپان احتجاج کرده است . دريک بيابيه وزارت خارجه جاپان که امروز شنبه نشر شده جاپان چين را متهم ساخته که در زمينه احتجاج هاي شديد چينائي ها بمقتابل جاپان ، هر چند مقامات چيني قبلاً از آن خبرداشتند کاري نکرده است در شانگهاي دست کم ۵ هزار مظاهره کننده به جاده ها برآمده و بعضي از ايشان به قنسلگري جاپان سنگ ،تخم و بوتل ها را پرتاب کردند . آنها همچنان به چندين رستوران نوع جاپاني صدمه زدند اما پليس بنظر رسيد قادراست جمعيت هاي مظاهره کنندهه را کنترول کند . مظاهره کنندگان سعي جاپانرا براي احراز يک کرسي دايمي در شوراي امنيت موسسه ملل متحد تقبيخ کرده و آنچه را که مدعي اند مساعي توکيو براي جعل کاري تاريخ با کم جلوه دادن خشونت و مظالم جاپاني ها در چين مي خوانند محکوم کردند . گذارش ها از از هانگژو ، واقع در جنوب غرب شانگها ي مشعراست که يک احتجاج بزرگ ضد جاپاني در اين شهر زيباي شرقي رخ د اده است . در شمال ، آژانس خبري رسمي چين گفت ، در شهر بندري تيانزژن در نزديکي پيکنگ مظارهاي دست داده است . امروز يکشنبه نبوتاکا مچيمورا ، وزيرخارجه جاپان ، جهت انجام مذاکرات با هم پايه چينيا ش » ليي شاوخينگ « به پيکنگ مسافرت مي کند .

XS
SM
MD
LG