لینک های دسترسی

Breaking News

امتناع چين از معذرت خواستن از جاپان - 2005-04-17


وزير خارجهُ چين از معذرت خواستن در برابر مظاهراتي که از مدتي است جريان دارد، امتناع ورزيده، ميگويد که از جاپان بايد بخاطر جريحه دار ساختن احساسات مردم چين، انتقاد بعمل آيد. )لي زوکسنگ( وزير خارجهُ چين، روز شنبه به همتاي جاپاني خود )نوبوتاکه مچيمورا( در پيکنگ گفت، چين هيچگاه کاري نکرده است که مردم جاپان را متضرر سازد. در عوض )لي( از توکيو بخاطر )شرح تاريخ( که در آن عمداً قساوت و بي رحمي هاي جنگ جهاني دوم را کمتر جلوه داده است، انتقاد نمود. آژانس خبر رساني )کيودو( جاپاني از )مچيمورا(، صدراعظم آنکشور نقل قول نموده مي نويسد، امتناع چين از معذرت خواستن، مايهٌ تاٌسف است. جاپان، چين را متهم به اين نموده که جهت جلو گيري از تشدد به اندازهُ کافي اقداماتي انجام نداد. در تظاهرات اخير به روز يکشنبه، هزاران چينائي در هانگ کانگ، شينزهن، و شهر هاي ديگر، دست به تظاهرات زدند. مظاهره چيان همچنان پيشنهاد جاپان را براي داشتن کرسي دايمي در شوراي امنيت ملل متحد تقبيح نمودند.

XS
SM
MD
LG