لینک های دسترسی

Breaking News

دوستم يکي از جنگ سالاران سابق افغانستان بحکومت پيوست - 2005-04-18


عبدالرشيد دوستم جنگ سالار سابق افغان رسمال با حکومت حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان يکجا شد. دوستم که يکي از قوماندان منطقوي مقتدر افغاستان بود حالا بحيث رئيس قواي مسلح مرزکي افغانستان کار ميکند. دوستم ، يکي از نامزدان کرسي رياست جمهوري ، که در ماه جنوري از يک سو قصد جان بسلامت برد. از عهده اش بحيث رئيس مليشه هاي مستقر در سمال افغانستان استعفي داد. وقتي تعين دوستم ماه گذشته عالان شد، انتقادات وسيع گروه هاي حقوق بشر را باعث شد که اين جنرال را به تخطي هاي وسيع از حقوق بشر بدنبال تهاجمتحت رهبري ايالات متحده به افغانستان و سقوط رژيم طالبان ملزم ميدانند. مليشه هاي دوستم همچنان به قاچاق مواد مخدر ملزم هستند. رئيس جمهور کرزي چندين قوماندان منطقوي را درحکومتش جلب نموده که اين اقدامي جهت جلب اعتماد عامه در زمينۀ باز سازي افغانستان ميباشد.

XS
SM
MD
LG