لینک های دسترسی

Breaking News

ايران صْد ها نفر رامتعاقب زد و خورد هاي نژادي دستگير کرده است - 2005-04-18


ايران مي گويد درروز هاي اخير حدود ۲۰۰ نفر را بدنبال بي نظمي هاي نژادي دريک ولايت ايراني هاي عرب در سرحد با عراق باز داشت کرده است . گزارشهاي تلفات ناشي از اين زد خورد هاي بين اعتراض کنندگان وقواي امنيتي درايالت خوزستان واقع در جنوب غرب ايران رسيده است اما اين تعداد را منايع مستقل تائيد نکرده اند. علي يونسي وزير اطلاعات ايران گفت استيشنهاي خارجي اين مشکل را بعد از آن مشتعل ساختند که آنچه را اسناد جعلي حکومتي خواند که پلانهايي را جهت تغير مکان عرب نژادان از آن منطقۀ غني از نفت مورد بحث قرارداده است ، بنمايش گذاشتند. هنوز استيشن خارجي که وزير اطلاعات ايران بان اشاره ميکرد واضح نشده اما بعضي گزارشهاي خبري ميرساند که اعضاي پارلمان ايران از چينل تلويزيون الجزيره مستقردر قطر انتقاد کرده اند.

XS
SM
MD
LG