لینک های دسترسی

Breaking News

در خواست برنده انتخابات ترکي هاي قبرس  جهت انجام مذاکرات قبرسي هاي يونان. - 2005-04-18


رهبر تازه انتخاب شده ترک هاي قبرسي مذاکرات مجدد را با جامعه يوناني هاي قبرس روي حل وفصل انقسام آن جزيره مديترانه درخواست کرده است . احمد علي طلعت صْدراعظم ترکي زبانان قبرس بعد از برنده شدن در انتخابات که در آن ۵۵ فيصد آرا را در انتخابات رياست جمهوري روز يکشنبه در منطقه شمالي ترکي زبانان قبرس بدست آورد، اين در خواست را نمود. رقم برنده شدن وي قريب دو چند رقمي بود که رقيب وي بدست آورده است . طلعت گفت پيروزي وي نشان ميدهد که قبرسي هاي ترکيه وحدت اين جزيره را خوانان اند. وي از رهبران يوناني قبرس در جنوب تقاضاي مذاکره را نمود. اين جزيره واقع در مدتيرانه بين دو جامعه از سال ۱۹۷۴ بدين سو منقسم شده است . ترکي هاي قبرسي سال گذشته به طرفداري پلان وحدت ملل متحد راي ادند اما يوناني هاي قبرسي آنرا رد کردند. علي طلعت جانشين روف دنکتاش ميشود که دولت خود اعلام کرده ترکي هاي قبرس را از ده سال بدين طرف رهبري ميکرد. ترکيه يگانه کشوريست که آنرا بريسيمت شناخته است.

XS
SM
MD
LG