لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضا حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از علماي ديني در آنکشور  - 2005-04-19


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از علماي ديني در آنکشور تقاضا نموده است تا در مبارزه عليه خشونت در مقابل زنان و ازدواج هاي اجباري دختران جوان کمک نمايند. کرزي بروز سه شنبه در يک نشست، از علماي ديني خواست تا ازدستور اخير رهبران اسلامي عربستان سعودي پيروي نمايند که ازدواج هاي اجباري را غير اسلامي خواندند. رئيس جمهور افغانستان از علماي دين خواست تا آواز خود را بلند ساخته با صدور فتواي مشابه يي در افغانستان ظلم و ستم بر زنان افغان را بپايا ن برسانند. حامد کرزي بعد از برانداختن طالبان در سال ۲۰۰۱ ، بقدرت رسيد. درزمان طالبان زنان از بسياري حقوق محروم ساخته شده بودند.

XS
SM
MD
LG