لینک های دسترسی

Breaking News

چهار نفر در يک انفجار بم در يک موتر در عراق کشته شدند. - 2005-04-19


مامورين عراقي ميگويند انفجار انتحاري بم در يک موتر در نزديک يک مرکز استخدام اردو در بغداد باعث هلاکت حد اقل چهار نفر و جراحات بيش از ۳۰ تن ديگر گرديد. شورشيان مربوط به القاعده ادعاي مسؤليت کردند. مقامات ميگويند در غرب پايتخت شورشيان امروز در شهرک خالديه بر عساکر عراقي آتش گشوده، چهار عسکر را کشته و چندين تن ديگر را مجروح ساختند. در يک واقعه جداگانه، افراد مسلح يک استاد يونيورستي بغداد و پسرش را امروز در بغداد در حالي بضرب گلوله بقتل رسانيدند که توسط موتر بطرف وظيفه روان بود. در عين زمان، پارلمان عراق بعنوان احتجاج عليه سؤ رفتار بمقابل يک عضو پارلمان در يک محل تفتيش قواي نظامي ايالات متحده در بغداد براي يک ساعت جلسات را مختل ساخت. قواي نظامي ايالات متحده گفت واقعه را مورد تحقيق قرار ميدهد. سياستمداران عراقي بمذاکرات شان روي تشکيل يک خکومت جديد ادامه ميدهند. بعضي از اعضاي پارلمان ميگويند بعد ازانکه عهده هاي کابينه بين شيعيان، سني ها و کردها تقسيم شود، توقع دارند حکومت جديد تا آخر هفته اعلام گردد.

XS
SM
MD
LG