لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان عليه اتحاديه اروپا و بلجيم احتجاج دپلوماتيک نمود. - 2005-04-21


پاکستان بمقابل رويه نامناسب ادعا شده عليه يک گروه سناتوران توسط پارلمان اروپائي، احتجاج کرده است. وزارت خارجه پاکستان سفراي بلجيم و اتحاديه اروپائي را احضار کرده و احتجاجيه را براي شان تسليم کرد. قبلاً پارلمان پاکستان با اتفاق آرا قطعنامه اي را تصويب و رويه غير دپلوماتيک را بمقابل هيئت سنا محکوم کرد. اين منازعه دپلوماتيک بروز سه شنبه وقتي آغاز يافت که پارلمان اروپائي به نسبت شموليت يک ملاي طرفدار طالبان در هيئت پاکستان مذاکرات را با آن هيئت فسخ کرد. سميع الحق، ملاي طرفدار طالبان ميگويد مامورين امنيتي بلجيم او را در ميدان هوائي بروکسل بازداشت کردند. سميع الحق عضو يک اتحاديه تندرو اسلامي مخالف حکومت است که با رژيم سابق طالبان در افغانستان همدردي دارد. او همچنان يک مدرسه مشهور را در شمال غرب پاکستان اداره ميکند.

XS
SM
MD
LG