لینک های دسترسی

Breaking News

قواي نظامي اسرائيل تاخير در خروج از غزه را منظور کرد. - 2005-04-21


وزير دفاع اسرائيل پيشنهادي را مبني بر يک تاخير سه هفته اي در خروج از غزه منظور کرده راه را براي مامورين عاليرتبه مبني بر اتخاذ تصاميم نهائي بران پلان هموار کرد. شال موفاز، وزير دفاع اسرائيل در گذشته در مورد بتعويق انداختن خروج از ۲۰ جولاي به ۱۴ آگست که يک موعد عزاداري سالانه يهوديان خاتمه مييباد، نظرات مختلفي ارائه کرده بود. اما او امروز در ملاقاتي با مامورين ارشد اين تاخير را منظور کرد. اريل شرون، صدراعظم بخبرنگاران گفت خروج از غزه به پيش ميرود ولي او همچنان تعهد نمود تا در کرانه غربي رود اردن مسکون هاي بيشتري اعمار کند. ايالات متدحه بکرات گفته است که چنين ساختمان ها تخطي از پلان صلح بهره مند از پشتيباني بين المللي است که بنام مسير صلح ياد ميشود. در عين زمان، اردوي اسرائيل گفت تندروان فلسطيني امروز در غزه بمي را در کنار جاده منفجر ساخته يک عسکر را مجروح ساخته اند.

XS
SM
MD
LG