لینک های دسترسی

Breaking News

مباحثات رئيس جمهور چين با صدراعظم جاپان در مورد مناسبات دوکشور - 2005-04-23


هو چن تاو ، رئيس جمهور چين تمايل کشورش را براي بهبود مناسبات با جاپان ابراز نمود اما به جوني چيرو کويي زومي ، صدراعظم جاپان گفت که توکيو بايد گذشته خود را در دوران جنگ » منعکس « سازد اين دو رهبر امروز شنبه در هوتل جاکارتا بعد از جلسه سران کشور هاي آسيا و افريقا در اندونيزيا ابراز کردند تا خلاي را که در بين شان بميان امده است بهم نزديک کنند کويي زومي اين ملاقات را » بسيار خوب « خواند اما تبصره بيشتر نکرد ايناولين بازديد دو رهبر از زماني است که تظاهرات ضد جاپان در چين ، بعد از ان براه افتاد که توکيو در کتب تاريخ خود ، مظالم جا پاني هارا در دوران جنگ بي اهميت جلو داد روز جمعه کويي زومي ، معذرت خواهي خود را بخاطر مظالم حتي زماني تکرار کرد که ۸۰ نفر از نمايندگان پارلمان توليو از يک معبدي ديدن کردند که به احترام کشته شدگان جنگ به شمول جنايتکاران دوران جنگ بنا يافته است مامورين چين ازين معذرت خواهي استقبال کردند اما علاوه نمودند که توکيو بايد گفتار را در کردار پياده کند

XS
SM
MD
LG