لینک های دسترسی

Breaking News

ضبط يک مقدار زياد هيروئين توسط قواي ايالات متحده و افغانستان - 2005-04-23


اردوي ايالات متحده ميگويد که عساکر افغانستان وقواي برهبري امريکا ، تقريبا نيم تنُ هيروئين را ضبط کرده و هفت قاچاقبر را توقيف نمودند يک بيانيه اردو امروز شنبه حاکيست که اعضاي قواي اضافي امنيت سرحدي افغانستان ۴۷۹ کيلوگرام هيروئين را در اوايل اين هفته در سرحدات شمال غربي افغانستان که با ايران و ترکمنستان همسرحد است بدست اورده اند اردوي ايالات متحده تخمين نمود که مواد مخدره ضبط شده تقريبا دو مليون دالر ارزش دارد مواد مخدر افغانستان اکثرا به اروپا ارسال ميگردد

عبدالحي ورشان خبرنگار راديو آشناي صداي امريکا از کابل در مورد گزارشي دارد که اينک به توجه ميرسانيم

XS
SM
MD
LG