لینک های دسترسی

مقامات افغاني پلان بم گزاري توسط موتر را خنثي ساختند. - 2005-04-25


پوليس افغانستان پلان يک بم گزاري مظنون توسط موتر را در هرات خنثي ساختند و در کابل يک بم کوچک در داخل يک موتر منفجر گرديد ولي جراحات يا خساراتي را سبب نشد. پوليس در هرات ميگويد راکت، هاوان و ماين را شام يکشنبه در يک موتر تويوتا کشف کرد. مقامات ميگويند سؤ ظن دارند که ازين مواد منفجره براي ساختن بم موتري استفاده ميشد. واضح نيست که چه کسي در نظر داشت اين حمله را براه بياندازد. اين کشفيات همزمان بانفجار يک بم ساعتي در کابل صورت گرفت که تلفات يا خساراتي را سبب نگرديد. رژيم برانداخته شدۀ طالبان مسؤل بسياري از خشونت ها در کابل قلمداد ميشود. در عين زمان، آژانس خبرگزاري فرانسه ميگويد طالبان مسؤليت يک انفجار کنار جاده را در شهر قندهار بدوش گرفته که طي آن يک عسکر رومانيائي کشته و يک تن ديگر مجروح شد.

XS
SM
MD
LG