لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده ميگويد يک قاچاقبر عمدۀ ادعا شده در افغانستان توقيف شده است. - 2005-04-25


مامورين پوليس ايالات متحده ميگويند يک رهبر ادعا شدۀ قاچاقبران را که بکمک با رژيم سابق طالبان متهم است، توقيف کرده اند. مدعي العمومان ميگويند حاجي بشير نورزي به توطئه جهت توريد هيروئين بارزش بيش از ۵۰ مليون دالر به ايالات متحده و ساير کشورها، متهم ميباشد. ديويد کلي، مدعي العموم حکومت فدرال ايالات متحده امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي گفت حاجي بشير نورزي با طالبان يک ارتباط اتکاي متقابله با طالبان داشت و بمقابل محافظت طالبان اسلحه و عساکر به آن رژيم فراهم ميکرد. ديويد کلي جزئياتي در مورد توقيف حاجي بشير نورزي فراهم نکرد. او گفت نورزي امروز در محکمۀ فدرال رسماً متهم ميگردد. سال گذشته قصر سفيد اسم نورزي را در فهرست قاچاق بران بين المللي مواد مخدر قرار داد که آنها را از دسترسي به سيستم مالي ايالات متحده بايد محروم ساخت.

XS
SM
MD
LG