لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش:رايس و چيني براي ختم بن بست سياسي در عراق فشار مياورند. - 2005-04-25


يک گزارش منتشره حاکيست که حکومت بش بر رهبران عراق فشار وارد ميکنند تا به بن بست سياسي خاتمه داده و يک حکومت جديد را تشکيل دهند. روزنامه نيويارک تايمز ميگويد کاندليزا رايس، وزير خارجه بروز جمعه به جلال طالباني، رئيس جمهور عراق تلفون نموده و اصرار کرد که بزودي ممکنه حکومت را تشکيل دهد. در گزارش گفته شده که خانم رايس و دک چيني، معاون رياست جمهوري در يک ملاقات در قصر سفيد با عادل عبدالمهدي، يک سياستمدار ارشد شيعه که بحيث معاون جديد رياست جمهوري عراق نامزد شده، عين پيام را مخابره کردند. مامورين ايالات متحده مکرراً گفته اند که عراقي ها بايد بدون مداخله امريکائي ها حکومت خود را تشکيل دهند. اما مساعي جهت تشکيل يک کابينه جديد در بغداد بجايي نرسيده باوجود اينکه از انتخابات عراق سه ماه سپري گرديده است. بسياري از عراقي ها تشديد تازه در خشونت ها را زاده تلاطم سياسي ميدانند.

XS
SM
MD
LG