لینک های دسترسی

Breaking News

آلمان براي نقش بزرگتر در افغانستان آماده است. - 2005-04-26


آلمان آمادگي خود را براي توسعه نقش نظامي اش در افغانستان تکرار نموده پيشنهاد کرد که در صورت توافق اتحاديه و پارلمان آلمان، مسؤليت عمليات امنيتي ناتو را در شمال بعهده بگيرد. پيتر شتروک، وزير خارجه آلمان امروز اين موضوع را در مذاکرات با عبدالرحيم وردک، وزير دفاع افغانستان در کابل پيشنهاد کرد. پيتر شتروک وضع را در کشور جنگ زده افغانستان “نه آرام و نه با ثبات” خواند. او در طول روز با حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ملاقات کرد. درين مورد تا بحال جزئياتي ارائه نگرديده ولي قرار بود اين دو شخصيت موضوعات بارابطه بمواد مخدر، امنيت، انتخابات مجوزه پارلماني و کوشش هاي بازسازي را مورد بحث قرار دهند. آلمان در حال حاضر در حدود دو هزار عسکر بقواي بين المللي حافظ صلح در افغانستان فراهم ميسازد. قرار بود پيتر شتروک قبل از عزيمت از کابل از عساکر آلماني ديدن کند.

XS
SM
MD
LG